18 06 2012

ATATÜRK’ÜN ALTI OK DEVRİMCİLİĞİNİ GÜNÜMÜZDE ANLAMAK(1)

ATATÜRK’ÜN ALTI OK DEVRİMCİLİĞİNİ GÜNÜMÜZDE ANLAMAK(1)               NEDEN VE NİÇİN GÜNÜMÜZDE ANLAMAK?             Anlamak sunumumuzun bam telidir. Çünkü anlamak yapmaya başlamaktır. Eşinizi karşılıklı anlarsanız hayatı her şart altında paylaşırsınız. Çocuğunuzu bile anladığınız kadar kişilik kazandırabilirsiniz. Ülkemizde de Atatürk’ü anladığınız kadar devrimci olabilirsiniz.             27 Mayıs devriminin yıldönümü nedeniyle Bu konuda şunu söyleyebiliriz. 27 Mayıs 1960 eylemi bir devrimdir. Buna askerin önderlik etmiş olması sonucu değiştirmez. Çünkü bundan en büyük zararı emperyalizm faydayı ise emek ve bilim dünyası görmüştür. 27 Mayıs devriminin yaptığı anayasa ile sendika, grev, örgütlenme, özerk üniversite ve aydınlanmanın önü açılmıştır. Bu nedenle bu gün 1960 devrimine düşmanlık edenler Atatürk’e düşmanlık edenlerdir. Bunu başta emperyalizm ve AKP yapmaktadır. Liboşların da zaten işi budur. Öte yanda meclisteki muhalefet partileri de maalesef 27 Mayısa saldırı korosuna katılmışlardır.        Biz de 27 Mayısın ancak iki zaaf ve yanlışına işaret edebiliriz. 1. NATO’dan çıkılmamıştır, 2. altı ok anayasadan çıkarılmıştır. Ancak bunlara rağmen gençliği ve Turan Emeksiz’in şehit edilişini arkasına alan 27 Mayıs bir devrimdir. Bence yüzde yetmiş doğru, yüzde otuz zaaflıdır. Bunu bugün daha iyi anlayabiliyoruz.             Konumuza yeniden dönersek; Atatürk devrimciliğini günümüzde... Devamı